Vi söker aktivt efter nya bolagsförvärv

Vårt affärsområde Tech Invest utgår alltid att göra långsiktiga investeringar i mjukvaruföretag som uppvisar gynnsamma grunder, där både operativ expertis och ytterligare kapital kan utnyttjas för att skapa tillväxt i verksamheten.

Vi gör investeringar i startups och små mjukvaruföretag inom Fintech, Mobile Games/Apps och B2C; som visar stor potential för betydande tillväxt.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de företag vi investerar i framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar under kommande 3-7 åren. Den som säljer delar av sitt livsverk till Strezia, ska känna sig trygg med att Strezia som ny delägare kommer att bidra med kompetens och aktivt stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång.

Vad Strezia söker

  • Vi söker aktivt efter mjukvaruföretag med en tydlig och beprövad affärsmodell samt har en ledande position, primärt SaaS-bolag.
  • Företagen ska också ha en sund företagskultur, kunniga medarbetare och en välfungerande ledning med en god förståelse för vad som skapar långsiktigt hållbar lönsamhet.
  • Behov av investering mellan 100 000-2 000 000 kronor.

Våra investeringar

  • Vi investerar främst i ett tidigt skede och i små mjukvaruföretag med ett starkt resultat av att möta resultatutmaningar samt i företag med betydande tillväxtpotential.
  • Vi har åtagit oss att utforska möjligheterna att samarbeta med våra likvärdiga, likväl som ledningsgrupper som en del av kreativa buy-out/by-in-initiativ.
  • I vissa fall kan vi investera i mjukvaruprojekt där vi ser snabb marknadstillväxt. I sådana fall är vårt krav att Strezia blir huvudägare via sitt moderbolag Strelitzia Holding AB av framtagen produkt/tjänst.