Nyheter

Geo Tailor har etablerat avtal med betydande aktörer.

Vår orderbok visar tydliga tecken på en kraftig tillväxt. Genom att erbjuda banbrytande GIS-tjänster och lösningar har vi lyckats locka intresse från olika sektorer och företag som inser värdet av geografisk information för att fatta kritiska beslut och lösa komplexa problem.

De avtal vi redan har tecknat med dessa stora aktörer inom GIS är ett kvitto på vårt dedikerade arbete och vår förmåga att leverera innovativa lösningar av högsta kvalitet. Vi är stolta över att vara deras föredragna tjänsteleverantör när det gäller geografisk information.

Denna framgång och ökning av vår orderbok motiverar oss att fortsätta sträva efter excellens och vidareutveckling av våra GIS-lösningar. Vi kommer att fortsätta bygga starka partnerskap och erbjuda exceptionell kundservice för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.

Vi är entusiastiska inför framtiden och ser fram emot att fortsätta växa och etablera oss som en framstående aktör inom GIS-branschen. Vår ökande orderbok är ett bevis på att vi är på rätt väg och vi är fast beslutna att fortsätta erbjuda innovativa GIS-lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål och maximera sin geografiska potential.

För mer information
Kristofer Turland
+46 (0)703-122 170
kristofer.turland@strezia.com