Vi söker aktivt efter nya bolagsförvärv

Strezia gör investeringar i startups och små företag som visar stor potential för betydande tillväxt. Vi utgår alltid att göra långsiktiga investeringar i företag som uppvisar gynnsamma grunder, där både operativ expertis och ytterligare kapital kan utnyttjas för att skapa tillväxt i verksamheten.

Strezia drivs också av tron ​​på att ledningsgrupper ska vara utrustade med adekvata verktyg för att bygga varaktiga förmågor och konkurrensfördelar.

  • Vi strävar efter att arbeta med både företagare och drivna ledare för att maximera organisationens värde och driva tillväxt.
  • Som en aggressiv investerare tar vi en aktiv roll i att strukturera operativa förbättringar och strategiska initiativ som uppnår starkt resultat.
  • Sätta relevanta och mätbara mål för de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna och sedan genomföra aktiviteter för att nå dem.
  • Ta fram och implementera styrdokument och instruktioner som stödjer bolagets hållbarhetsarbete.

Genom samarbetet försöker vi förbättra det långsiktiga värdet på våra portföljbolag genom en balans mellan kapitalinvesteringar, finansiell omstruktureringar och M&A-aktiviteter.

Kristofer Turland, M.Sc.

Entrepreneur/Investor
m: +46 703-12 21 70
kristofer.turland@strezia.com