Vår investeringsstrategi

AFFÄRSMODELL

Strezia gör investeringar i företag som visar stor potential för betydande tillväxt. Vi utgår alltid att göra långsiktiga investeringar i företag som uppvisar gynnsamma grunder, där både operativ expertis och ytterligare kapital kan utnyttjas för att skapa tillväxt i verksamheten.

Strezia drivs också av tron ​​på att ledningsgrupper ska vara utrustade med adekvata verktyg för att bygga varaktiga förmågor och konkurrensfördelar.

Vi strävar efter att arbeta med både företagare och drivna ledare för att maximera organisationens värde och driva tillväxt.

Som en aggressiv investerare tar vi en aktiv roll i att strukturera operativa förbättringar och strategiska initiativ som uppnår starkt resultat.

Genom samarbetet försöker vi förbättra det långsiktiga värdet på våra portföljbolag genom en balans mellan kapitalinvesteringar, finansiell omstruktureringar och M&A-aktiviteter.

RISKKAPITAL SOM BYGGER LÅNGSIKTIGT AKTIEÄGARVÄRDE

Vi är specialiserade på att hjälpa startups och små företag att nå sin fulla potential, detta genom att erbjuda vår egna erfarenhet av att bedriva lyckosamma mjukvarubolag.

Strezia undviker traditionella investeringsstrategier för att sprida risk över sektorer och beslutade istället att fokusera endast på innovativa startups och små företag med unika data- och tekniklösningar.

MAILA OSS DITT AFFÄRSFÖRSLAG

Är du en driven företagare med ett affärsförslag som du tror skulle passa in i vår portfölj?

-Vi letar alltid efter nya intressanta bolag att investera i!

Skicka din information till investments@strezia.com