Vår investeringsstrategi

VI SÖKER AKTIVT  NYA FÖRVÄRV!

Strezia gör investeringar i startups och små företag som visar stor potential för betydande tillväxt. Vi utgår alltid att göra långsiktiga investeringar i företag som uppvisar gynnsamma grunder, där både operativ expertis och ytterligare kapital kan utnyttjas för att skapa tillväxt i verksamheten.

Strezia drivs också av tron ​​på att ledningsgrupper ska vara utrustade med adekvata verktyg för att bygga varaktiga förmågor och konkurrensfördelar.

Vi strävar efter att arbeta med både företagare och drivna ledare för att maximera organisationens värde och driva tillväxt.

Som en aggressiv investerare tar vi en aktiv roll i att strukturera operativa förbättringar och strategiska initiativ som uppnår starkt resultat.

Genom samarbetet försöker vi förbättra det långsiktiga värdet på våra portföljbolag genom en balans mellan kapitalinvesteringar, finansiell omstruktureringar och M&A-aktiviteter.

VÅRA TRE FOKUSOMRÅDEN


FINTECHFINTECH
MOBILE GAMES  APPSMOBILE GAMES | APPS

B2C
B2C
MAILA OSS DITT AFFÄRSFÖRSLAG

Är du en driven företagare med ett affärsförslag som du tror skulle passa in i vår portfölj?

-Vi letar alltid efter nya intressanta bolag att investera i!

Skicka din information till kristofer.turland@strezia.com