Riskkapital

Våra investeringar utgår alltid att göra långsiktiga investeringar i företag som uppvisar gynnsamma grunder, där både operativ expertis och ytterligare kapital kan utnyttjas för att skapa tillväxt i verksamheten.

Vi söker aktivt efter nya bolagsförvärv

Strezia är ett företag som fokuserar på att stödja och främja innovativa småbolag med hög potential. Strezia investerar i bolag som har en unik affärsidé, en stark marknadsposition och en skalbar verksamhet.

Ett starkt och tydligt ägande skapar arbetsro för ledningen och team, vilket säkerställer bolagets strategi, därför äger vi gärna mer än 10 % av företaget. Är ser positivt till att existerande ägare fortsätter att äga en del av bolaget. Vi gillar också när ledningen och nyckelpersoner är delägare i verksamheten. Tillsammans etablerar vi en strategisk plan för verksamhetens fortsatta inriktning och utveckling. Därefter ansvarar ledningen för det praktiska genomförandet.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de företag vi investerar i framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar under kommande 3-7 åren.

Den som säljer delar av sitt livsverk till Strezia, ska känna sig trygg med att Strezia som ny delägare kommer att bidra med kompetens och aktivt stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång.

Vad Strezia söker

  • Vi söker aktivt efter mjukvaruföretag med en tydlig och beprövad affärsmodell samt har en ledande position, primärt SaaS-bolag.
  • Företagen ska också ha en sund företagskultur, kunniga medarbetare och en välfungerande ledning med en god förståelse för vad som skapar långsiktigt hållbar lönsamhet.
  • Behov av investering mellan 100 000-2 000 000 kronor.

Våra investeringar

  • Vi investerar främst i ett tidigt skede och i små mjukvaruföretag med ett starkt resultat av att möta resultatutmaningar samt i företag med betydande tillväxtpotential.
  • Vi har åtagit oss att utforska möjligheterna att samarbeta med våra likvärdiga, likväl som ledningsgrupper som en del av kreativa buy-out/by-in-initiativ.
  • I vissa fall kan vi investera i mjukvaruprojekt där vi ser snabb marknadstillväxt. I sådana fall är vårt krav att Strezia blir huvudägare via sitt moderbolag Strelitzia Holding AB av framtagen produkt/tjänst.

Har du ett bra affärsförslag?